Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

THỐNG KÊ THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2023

Cao Văn Thăng đăng lúc 07/09/2023 03:57. xem:449

THỐNG KÊ THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2023


Đời

Nam

Dâu

Gái

Cộng

Ghi chú

1

3

3

0

6

 

2

7

6

1

14

 

3

6

6

3

15

 

4

8

11

5

24

 

5

17

18

16

51

 

6

23

25

18

66

 

7

36

31

28

95

 

8

75

61

49

185

 

9

89

66

97

252

 

10

73

20

57

150

 

11

13

0

17

30

Trên phả đồ có Thủy Tổ

+

350

247

291

888

Nên +1 Thủy tổ= 889


Bình luận ( 0 )
LỜI NÓI ĐẦU GIA PHẢ 02/03 2021 04:19, xem:4357
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG Lời Nói Đầu Gia...
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG 18/04 2018 16:15, xem:5903
MỘ CHÍ DÒNG HỌ CAO ĐĂNG 06/03 2021 03:05, xem:999
HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ 08/03 2021 08:32, xem:1802
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI NHẤT 29/05 2021 09:25, xem:851
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI HAI 29/05 2021 10:39, xem:722
THỐNG KÊ THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2023 07/09 2023 03:57, xem:449
.