Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cao Văn Thăng đăng lúc 30/05/2018 02:29. Cao Văn Thăng đã sửa (Nội dung) lúc 19/03/2020 09:48. xem:616

 Khi chắp bút viết Gia phả họ Cao Đăng làng Mân Trung, Ban tổ chức đã nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của các Đời tiền bối để lại. Các tài liệu này đã được 2 ông Cao Đăng Hán và Cao Đăng Tiệp đời thứ Bảy dịch từ bản Tiếng Hán ra chữ Quốc Ngữ, do ông Cao Đăng Vỹ đời thứ Tám ghi lại
Gồm: 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1/ Gia phả năm 1989

2/ Gia phả năm 2006

3/ Internete: trang Wikipedia.org/wiki/vua Việt Nam

4/ Khoán ước của làng Mân Trung năm Chính Hoà 16 (1695), bằng chữ Hán

5/ Một số phả đồ sơ lược viết tay

(quyển khoán ước này gia đình ông Nguyễn Đình Vạn đang giữ, ông Cao Đăng Thăng, Cao Đăng Nhất có bản sao)

 

                                      Mùa Thu, Tân Mão 2011

 

Bình luận ( 0 )
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30/05 2018 02:29, xem:616
Khi chắp bút viết Gia phả họ Cao Đăng làng Mân Trung, Ban tổ chức đã ...
.