Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Cao Văn Thăng đăng lúc 30/05/2018 02:29. xem:1500
 Khi chắp bút viết Gia phả họ Cao Đăng làng Mân Trung, Ban Tổ chức đã nghiên cứu các tài liệu lưu trữ của các Đời tiền bối để lại. Các tài liệu này, gồm: 
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.Bút tích Bản dịch Gia phả chữ Hán sang chữ Quốc ngữ

của ông Cao Văn Tiệp-1962

2. Bút tích Bản gia phả của ông Cao Văn Vỹ-1962

3.Gia phả năm 1989

4.Gia phả năm 2006

5.Gia phả năm  2011

6.Internete: trang Wikipedia.org/wiki/vua Việt Nam

7.Khoán ước của làng Mân Trung năm Chính Hoà 16 (1696) bằng chữ Hán

(quyển khoán ước này gia đình ông Nguyễn Đình Vạn (Đại Tá về hưu) đang giữ, ông Cao Văn Thăng và ông Cao Văn Nhất có bản sao)

8. Một số phả đồ sơ lược viết tay

 

                                                                   Năm Canh Tý  2020                                      

 


Bình luận ( 0 )
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30/05 2018 02:29, xem:1500
Khi chắp bút viết Gia phả họ Cao Đăng làng Mân Trung, Ban Tổ chức đã nghiên...
.