Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

QUY ƯỚC DÒNG HỌ CAO ĐĂNG-MÂN TRUNG

Cao Văn Thăng đăng lúc 02/02/2023 02:28. xem:499


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY ƯỚC


TỘC HỌ CAO ĐĂNG  

 

LỜI MỞ ĐẦU

 

Quy ước (hay còn gọi là Tộc ước) dòng họ là những quy định cụ thể trong tổ chức hoạt động của dòng họ; có chức năng giúp điều tiết các mối quan hệ giữa tập thể và các cá nhân trong phạm vi một dòng tộc, được mọi người công nhận và tự giác chấp hành. Tộc ước là một trong những văn bản quan trọng nhất, cùng với gia phả, nhà thờ dòng tộc, mộ phần tổ tiên dòng tộc… tạo nên những giá trị vật thể, phi vật thể, giúp cho dòng họ trường tồn và phát triển.

Mục đích lập Quy ước này là tập hợp, đoàn kết tất cả những người con họ Cao Đăng làng Mân Trung, phường Đông Lĩnh TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa và những người con họ Cao Đăng có nguồn gốc phường Đông Lĩnh sống mọi miền đất nước, có chung tâm nguyện hướng về cội nguồn. Giữ gìn và phát huy những tinh hoa và truyền thống tốt đẹp của dòng tộc. Tạo sự thống nhất trong hoạt động của dòng họ. Với phương châm: Tìm về cội nguồn; Tri ân Tổ tiên; Động viên con cháu; Hướng tới tương lai.

Dòng họ Cao Đăng ta từ tỉnh Hải Dương vào làng Mân Trung Đông Lĩnh TP Thanh Hóa sinh cơ lập nghiệp, lập họ từ năm 1680, đến nay đã được trên 340 năm, với 11 đời con cháu. Nối dõi Tông đường, con cháu họ Cao đã không ngừng chăm lo công việc họ mà cha ông để lại. Tuy nhiên quá trình xây dựng và phát triển từ 340 năm thành lập đến nay, Dòng họ chúng ta chưa thấy có văn kiện nào nói về quy ước. Chính vì vậy để duy trì việc họ, làm cho các hoạt động dòng họ Cao Đăng chúng ta ngày càng quy củ, nề nếp, chúng ta cần xây dựng bản quy ước của dòng họ, để mọi thành viên trong dòng họ thống nhất thực hiện làm cơ sở Ban tổ chức điều hành công việc của họ, xây dựng Họ ta ngày càng phát triền bền vững.

 

 

 

Chương ITỔ CHỨC VÀ NHIỆM VỤ

 

 

Điều 1: Mọi con cháu họ Cao Đăng làng Mân Trung dù sinh sống ở đâu, trong nước Việt Nam hay ở nước ngoài, không phân biệt gái trai, già trẻ, giàu nghèo, nếu thừa nhận phương châm Quy ước này và tự nguyện chấp hành đều được tham gia mọi hoạt động của dòng họ tổ chức.

 

Điều 2: Hệ thống tổ chức Dòng họ gồm có:

1- Ban tổ chức dòng họ số lượng 14-15 thành viên, gồm trưởng họ, trưởng chi (không phải bầu). Mỗi phố cử những người có uy tìn, điều kiện vào Ban tổ chức. Yêu cầu những người cao tuổi từ 60 trở lên tham gia Ban tổ chức cùng con cháu để có đủ trí tuệ bàn bạc việc họ.

2- Trưởng ban tổ chức là Trưởng họ (nếu vì lý do nào đó thì Trưởng Ban tổ chức có thể là người có uy tín trong họ không phân biệt chi Nhất, chi Hai). Ban tổ chức bầu ra các phó ban, trong đó có 1 phó ban làm nhiệm vụ kế toán; 1 phó ban làm nhiệm vụ thủ quỹ, các thành viên còn lại do trưởng ban phân công và chịu trách nhiệm trước trưởng ban với nhiệm vụ được giao của mình.

3- Bộ phận thường trực, gồm 5 thành viên: Trưởng Ban tổ chức 1 người, phó ban kế toán 1, Phó ban thủ quỹ 1, Ban khuyến học 1, Ban khánh tiết 1 người. Có nhiệm vụ giải quyết công việc hàng ngày: Phụ trách xây dựng, tài chính, đối ngoại, hiếu hỉ, ma chay….

 4-  Ban Khuyến học - Văn hóa xã hội, 2-3 người

3- Ban khánh tiết - Quản lý nhà thờ, 4-5 người.

4- Ban gia phả, biên tập Bản tin nội tộc và Trang tin điện tử, 2-3 người.

 

 Điều 3:  Thời gian hoạt động của Ban tổ chức họ nhiệm kỳ là 5 năm.

- Ngày Đại hội cụ thể sẽ chọn vào ngày giỗ Tổ 14/7.

 

Điều 4: Nhiệm vụ các thành viên Ban tổ chức.

 

- Mỗi thành viên phải phấn đấu là cầu nối giữa Ban tổ chức với các gia đình trong phố, trong địa bàn mình phụ trách.

- Chịu trách nhiệm triển khai các chủ trương của Ban tổ chức dòng họ đến các thành viên trong họ.

- Trong một nhiệm kỳ phải làm được ít nhất một công việc cụ thể nào đó theo các định hướng nhiệm vụ mà Hội nghị đã đề ra, được Ban tổ chức dòng họ phân công.

  

Điều 5: Nhiệm vụ Trưởng họ (Tộc trưởng) - Trưởng Ban tổ chức:

 

 Trưởng họ là người cùng huyết thống, thường do con trưởng hoặc cháu trưởng chi thứ Nhất nắm giữ, trường hợp Trưởng họ ở xa, có thể là con thứ, cháu thứ của chi thứ Nhất nếu đủ điều kiện, năng lực và được dòng họ suy tôn thay Trưởng họ để lo việc họ.

Trách nhiệm Tộc trưởng:

Là người đứng ra giải quyết tất cả việc trọng đại của dòng họ; giải quyết các mối quan hệ trong dòng họ, quan hệ xã hội liên quan đến dòng họ và giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong dòng họ.

Có trách nhiệm tổ chức trông nom, giữ gìn bảo quản nhà thờ, lăng mộ họ; tổ chức các kỳ cúng lễ, chủ trì các nghi lễ lớn trong dòng họ. Là người chủ tế trong các buổi tế lễ.

Được họ ủy quyền đứng ra làm thủ tục cấp sổ Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất của nhà thờ họ theo Bộ Luật Dân sự 2015 và Luật Đất đai 2013, và là người quản lý sổ đỏ nhà thờ họ.

Tộc trưởng là người đứng ra tiếp nhận các nguồn tài trợ của các cá nhân hay tập thể và báo cáo với Ban tổ chức dòng họ trong cuộc họp gần nhất.

 

 

 

Chương II: HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỘ PHẬN

 

Điều 6:  Hoạt động của Ban tổ chức - Ban Thường trực

 

- Thường niên tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm tổ tiên ngày Giỗ khởi Tổ 14/7, Ngày giỗ Trưởng chi Nhất 20/7, Trưởng chi Hai 16/3, ngày Rằm tháng Giêng và Rằm tháng Bảy âm lịch hàng năm. Các ngày Tuần trong tháng.

- Tổ chức việc giao lưu, hội họp trong dòng họ thông qua các phương tiện hiện có.

- Phối hợp với chính quyền địa phương giữ vững quy hoạch khu Nhà thờ họ Cao Đăng, bảo đảm tính pháp lý và lâu dài. Tiếp tục kêu gọi, huy động bà con họ tộc, con cháu hảo tâm đóng góp sức người sức của để nâng cấp Nhà thờ họ và lăng mộ tổ ngày càng khang trang kiên cố hơn.

- Lập sổ sách các thành viên trong họ (Số hộ, Sinh, Tử…) để theo dõi biến động dân số trong họ.

- Ban tổ chức thay mặt dòng họ có quan hệ ngoại giao với các họ khác trong làng, tham gia Tế lễ, Hội làng. Tạo và giữ mối đoàn kết làng xã. Tổ chức thăm hỏi, phúng viếng những người cao tuổi trong họ và các họ khác trong làng.

- Thống nhất để cử một người trong dòng họ quản lý trông coi, thắp hương ngày mùng 1 và ngày rằm, quét dọn vệ sinh hàng tháng nhà thờ.  Mức chi tiền;            đ/ tháng (                         ) gồm:  tiền hương vàng, hoa quả,  bánh kẹo và công (mức chi này do ban tổ chức qui định theo từng thời điểm).

 

Điều 7: Hoạt động của Ban khánh tiết - Quản lý nhà thờ:

 

Quản lý, bảo dưỡng, tu sửa xây dựng từ đường và mộ tổ, phân công, tổ chức các nghi lễ ở nhà thờ họ vào các ngày Mồng Một, 15 hàng tháng, Tết Nguyên Đán.

Ngày giỗ tổ 14/7 AL hàng năm được tổ chức theo nghi lễ sau:

Trước đó, 7h30 ngày 13/7: Tổ chức đi thắp hương mộ phần và thực hiện các nghi lễ tại nhà thờ, các thành viên trong họ có điều kiện phải có trách nhiệm đến nhà thờ tu lễ và làm giỗ  tổ ngày 14/7.

 

 

Điều 8: Hoạt động của Ban khuyến học - Văn hoá xã hội

 

Lập quỹ khuyến học khuyên tài: Kêu gọi các thành viên qua Đại học trở lên đã có việc làm, những người thành đạt trong họ tham gia đóng góp.

Tổ chức trao quỹ khuyến học, khuyến tài cho các đối tượng: các cháu thi đậu THPT công lập, dân lập, học sinh giỏi cấp tỉnh, các cháu đỗ Đại học, Trung cấp, Cao đẳng, người làm luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ. Người có Đề tài cấp Quốc gia.

Tổ chức trao Kỷ niệm chương cho: Người làm kinh tế giỏi. Người giữ chức vụ từ hàng ngũ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Ban ngành trở lên. Thời gian trao quỹ vào dịp ngày giỗ Tổ 14/7 AL.

Động viên họ tộc xây dựng gia đình văn hóa, dòng họ văn hóa theo tiêu chí của địa phương.

 

 

 

Điều 9: Hoạt động của Ban gia phả.

 

Tham mưu cho Ban tổ chức: - Chuẩn bị các điều kiện để tái bản Gia phả họ Cao Đăng những lần tiếp, bằng việc thu thập các thông tin, tài liệu qua đại diện các phố, qua Ban tổ chức, bổ sung gia phả ngày càng hoàn thiện.

- Duy trì hoạt động trang Website (trang tin điện tử) của dòng họ Cao Đăng - Mân Trung, đã có từ năm 2018.

- Kết nối các thành viên trong dòng họ Cao Đăng làng Mân Trung, bằng việc: lập các nhóm Zalo thông qua mạng Internet để tiện trao đổi thông tin, hình ảnh, chia sẻ các hoạt động của họ.

 

Điều 10: Hoạt động của đại diện các phố, địa bàn ngoài phường

 

-Triển khai thực hiện ở phố mình các chủ trương của Ban tổ chức, Phát hiện những gương người tốt, việc tốt, những trường hợp khó khăn cần sự giúp đỡ để tìm biện pháp hỗ trợ.

- Lập sổ sách các thành viên của phố mình (Số hộ, Sinh, Tử…) để giúp ban tổ chức nắm được tình hình biến động số hộ, dân số, gia cảnh các thành viên trong họ hàng năm… bổ sung tư liệu mới vào Gia phả.

 

Điều 11- Lịch sinh hoạt

 

- Ban Thường trực ít nhất 3 tháng họp một lần và 2 lần trước ngày Giỗ Tổ, Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy.

- Ban tổ chức dòng họ mỗi năm họp 2 lần, nhiệm kỳ ít nhất họp hai lần vào đầu và cuối nhiệm kỳ. Trường hợp cần thiết thì liên hệ qua điện thoại hoặc các thông tin liên hệ khác.

- Dòng họ thống nhất qui định 3 năm họp mở rộng 1 lần.

- Tế Tổ 5 năm tổ chức một lần vào ngày giỗ tổ 14 tháng Bảy.

 Tất cả các con cháu trong dòng tộc phải có mặt đông đủ để Tổ chức Lễ dâng hương tổ tiên tại nhà thờ họ, nghe ban tổ chức báo cáo tình hình hoạt động của dòng họ trong năm qua, phương hướng nhiệm vụ của dòng họ trong năm tới và báo cáo công khai tài chinh.

Các khu vực khác ngoài phường Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, như khu vực Hà nội, Thành phố HCM, Đà Nẵng …, thì lập các ban liên lạc làm đầu mối giao lưu với ban tổ chức.

 

 

 

 

Điều 12: Quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm mọi thành viên

 

I- Quyền lợi

 

1– Được tham gia, đóng góp ý kiến vào các hoạt động của dòng Họ.

2– Được thăm hỏi khi ốm đau, khi gặp khó khăn hoạn nạn như thiên tai, hỏa hoạn.

3- Được khen thưởng khi có thành tích học tập xuất sắc, thi đỗ các trường THPT, Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, những người thành đạt trong công việc.

4- Chúc thọ khi đủ 70, 75, 80, 85, 90, 95 tuổi (từ 90 tuổi trở lên thì năm nào cũng được Chúc thọ). Phúng viếng khi qua đời, gồm: bức chướng, hương vàng, tiền mặt và thống nhất ghi tiêu đề bức chướng “ Dòng họ Cao Đăng phường Đông Lĩnh kính viếng”…

Mức chi thăm hỏi, chúc thọ phúng viếng: theo từng giai đoạn

5– Khi các gia đình (hộ) có thành viên lấy vợ hoặc chồng, thì khuyến khích đôi vợ chồng mới đến dâng hương tại nhà thờ tổ để tỏ lòng thành kính đối với cội nguồn tổ tiên, dòng Họ và nhập khẩu vào sổ hộ tịch của dòng họ.

6– Giám sát các hoạt động của ban tổ chức trong việc tổ chức các hoạt động và chế độ quản lý tài chính, quản lý cơ sở vật chất (của Họ), tham gia đầy đủ các buổi họp họ, khi phát biểu phải có tính xây dựng.

 

 II- Nghĩa vụ và trách nhiệm:

 

1– Tham gia đầy đủ và làm tròn trách nhiệm các hoạt động của dòng Họ.

Bảo vệ tài sản của nhà thờ họ, ngăn chặn mọi hành vi xâm hại tới nhà thờ, lăng mộ Họ. Giữ gìn nhà thờ sạch sẽ gọn gàng. Ngày mùng 1 Tết Nguyên Đán hằng năm khuyến khích các gia đình sửa lễ dâng hương tưởng niệm Tổ tiên tạị nhà thờ họ.

2– Đóng góp quỹ họ hằng năm đầy đủ đúng thời hạn (vào dịp giỗ tổ 14/7). Quỹ đóng góp này tính theo Đinh đã lập gia đình, mặc dù còn ở chung với cha mẹ đều là hộ gia đình trong gia tộc, phải có trách nhiệm đầy đủ trong việc đóng góp xây dựng Tộc họ. Không miễn trừ cho thành viên nào kể cả người cao tuổi. Trường hợp Đinh đã quá cố thì bà vợ vẫn tham gia sinh hoạt họ. Mức đóng năm 2022 là 100.000VNĐ/ Đinh (đã có vợ). Khuyến khích con cháu đóng góp quỹ khuyến học của tộc.

3- Phải có trách nhiệm trong việc tôn trọng, giữ gìn và phát huy truyền thống gia tộc. Con cháu trong dòng tộc phải xưng hô theo đúng trật tự trên dưới, theo từng đời, từng chi, không kể tuổi cao hay ít tuổi, tránh sự chia rẽ mất đoàn kết. Noi dấu tiền nhân, sống biết tôn trọng đạo lý, cần kiệm, trên thuận dưới hòa, kính trên nhường dưới, thật sự yêu thương đùm bọc, nhắc nhở, giúp đỡ nhau làm tròn nghĩa vụ đối với gia đình, gia tộc và xã hội.

4- Trong từng gia đình, các thành viên sống có trách nhiệm với nhau. Mọi bất hòa nên lấy nghĩa tình mà giải quyết. Lấy hiếu thảo, thương yêu, nhường nhịn mà cư xử với nhau. Tuân thủ pháp luật, thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ công dân, quy định của địa phương và các điều khoản của Tộc ước.

5- Quan hệ hôn nhân theo đúng pháp luật. không kết hôn trong cùng dòng tộc hoặc đang có quan hệ nội ngoại trong tộc, không được tảo hôn, ép cưới, thực hiện hôn nhân tự nguyện. Thực hiện tốt chinh sách dân số kế hoạch hóa gia đình.

6- Tộc có trách nhiệm thường xuyên theo dõi, giáo dục lối sống đạo đức cho con cháu. Khi có việc tốt thì kịp thời biểu dương, khen thưởng. Khi có sai trái thì uốn nắn kịp thời.

 

 

 

Chương III: QUẢN LÝ NHÀ THỜ HỌ VÀ LỄ TẾ HÀNG NĂM

 

Điều 13: Quản lý và hoạt động tại Nhà thờ.

 

Nhà thờ họ là nơi thờ cúng tổ tiên, ông bà, là nơi hội tụ hội họp của họ. Cũng là nơi lưu giữ gia phả, văn tự cổ cùng những sắc phong, tượng thờ, bài vị những điển tích về dòng họ, những di vật của tổ tiên. Được coi như một bảo tàng thu nhỏ của dòng họ, nên cần được quản lý chăt chẽ. Đất đai trong khuôn viên Nhà thờ cùng các tài sản gắn liền với đất thuộc quyền sử dụng, quyền sở hữu và là tài sản vô giá của dòng họ; cấm mọi hành vi cho mượn, cho thuê, cầm cố, thế chấp, mua bán.

Về Sổ đỏ, nhà thờ  Họ Cao Đăng đã được cấp “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”, với diện tích 112m2, được Nhà nước công nhận Quyền sử dụng đất, lâu dài.

Đồ thờ phải được giữ nguyên vị trí đã sắp đặt. Mọi sự thay đổi, bổ sung đồ thờ phải được sự đồng ý của Ban Tổ chức dòng tộc.

Việc tu sửa, nâng cấp nhà thờ họ do Ban tổ chức dòng họ đề nghị, Hội nghị toàn họ quyết định.

Nhà thờ và các tài sản thuộc nhà thờ: Sổ đỏ, Gia phả, Quy ước… giao Trưởng họ quản lý. Mọi tài sản của Họ, kể cả đồ thờ, Gia phả, Đồ phả, Sổ đỏ... phải được ghi vào Sổ Tài sản của họ. Việc kiểm kê tài sản được thực hiện mỗi năm một lần.

Các chi trong họ khi xây dựng nhà thờ riêng phải báo cáo với Ban tổ chức và được treo biển HỌ CAO ĐĂNG  làng Mân Trung, Đông Lĩnh TP.Thanh Hóa , chi….

 

Điều 14: Tế lễ hàng năm.

 

Nhà thờ họ đã được bài trí trang nghiêm, gian chính giữa thờ tự Tổ tiên, gồm: Khởi tổ, ông Cao Đăng Bảng, Trưởng chi Nhất ông Cao Đăng Đệ, Trưởng chi Hai ông Cao Đăng Đài và các bậc tiền nhân của 2 chi họ. Trong các gia đình thường đến Đời thứ 5 (thực tế chỉ thờ 4 đời: cha mẹ, ông bà, cụ, kỵ) con cháu không làm giỗ hàng năm nữa thì báo cáo Ban tổ chức, được quy về nhà thờ họ cùng Thủy tổ, đó là những bậc tiền nhân của 2 chi họ.

Gian phía Đông là nơi thờ Thổ công và thần linh. Gian phía Tây là nơi thờ bà Cô. Phía trên gian giữa là bức Hoành phi: " PHỤNG TỔ ĐƯỜNG"-Nhà Thờ Tổ và hai bên là 2 câu đối.

Những ngày Họ tổ chức lễ tế: Rằm tháng Giêng, Rằm tháng Bảy hàng năm và ngày Giỗ Tổ Họ. Vào những ngày này con cháu trong họ gần xa có trách nhiệm về Nhà thờ họ để thắp hương, bày cỗ dâng lên các Cụ Tiên tổ, các bậc tiền nhân...

Thành phần cúng lễ: Tộc trưởng, thành viên xướng lễ, các bồi tế và các con cháu trong dòng họ (không phân biệt nội ngoại, dâu, rể).

Trong quá trình làm lễ phải đảm bảo tính nghiêm trang, tôn kính và tuyệt đối cấm các hành vi, lời nói phản cảm ảnh hưởng đến vấn đề tâm linh và sự tôn trọng đối với bề trên.

 

                          

 

 

Chương IV: TÀI CHÍNH CỦA HỌ

 

Điều 15: Tài chính của dòng họ 


Tài chính của dòng họ được hình thành từ các nguồn:

- Tiền đóng góp của mỗi Đinh (dùng chi quỹ xây dựng, hương khói)

- Tiền ủng hộ hoặc tài trợ không điều kiện của các cá nhân hoặc tập thể trong và ngoài dòng họ, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

- Tiền công đức tại Lễ dâng hương (thùng công đức) được tổ chức hàng năm và những nguồn thu khác (nếu có).

- Tiền đóng góp quỹ khuyến học, khuyến tài

 

Điều 16: Quỹ họ và quản lý quỹ họ.


Các khoản chi: Trên cơ sở các khoản thu có được Ban tổ chức quyết định các khoản chi sao cho phù hợp và cân đối được tài chính.

Quỹ khuyến học: Dùng để chi cho khuyến học, khuyến tài

Quỹ tổng hợp:  Dùng để chi cho các công việc của họ, gồm: chi thăm hỏi, mừng thọ, giỗ tết, trùng tu tôn tạo Nhà thờ, Lăng mộ ... Mỗi năm họp họ đều có bản quyết toán tài chính công bố công khai.

- Quản lý quỹ họ thực hiện trên nguyên tắc tài chính công khai theo đúng quy định quản lý tài chính Nhà nước. Phải có đủ chủ tài khoản, kế toán và thủ quỹ.

- Tiền quỹ, ngoài phần để lại chi thường xuyên, phần lớn phải gửi tiết kiệm qua ngân hàng không ai được quyền giữ riêng và cũng không cho cá nhân vay-  nếu ai vi phạm phải chịu trách nhiệm cá nhân, thu hồi, bồi hoàn lại quỹ cho Họ. Khi gửi và rút tiền tại Ngân hàng phải có 2 thành viên cùng ký.

 

 

 

 

Chương V: KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT

 

Điều 17: Người có công đóng góp được biểu dương, khen thưởng; người có khuyết điểm chiếu theo quy ước dòng họ để phân giải, giáo dục.

- Người có công lao đóng góp lớn cho công việc của dòng họ, khi xin nghỉ hoạt động có lý do chính đáng thì được Ban tổ chức dòng họ xét tặng phẩm lưu niệm (nếu có điều kiện). Giá trị của tặng phẩm nhiều hay ít tùy sự đóng góp của đương sự và khả năng tài chính của Họ.

- Người có thành tích xuất sắc trong các mặt hoạt động của xã hội được Đảng, Nhà nước vinh danh, có công đối với dòng họ Cao Đăng được tôn vinh thì được ghi vào trang “sổ vàng” của dòng họ.

- Dòng họ tổ chức trao Kỷ niệm chương của dòng họ cho những người giữ chức vụ từ hàng ngũ Giám đốc, Phó Giám đốc Sở, Ban ngành trở lên, những người biết làm kinh tế giỏi.

- Các cháu thi đậu THPT công lập, dân lập, học sinh giỏi cấp tỉnh, các cháu đỗ Đại học, Trung cấp, Cao đẳng, làm luận án Thạc sỹ, Tiến sỹ. Người có Đề tài cấp Quốc gia, được tôn vinh trong Lễ cúng Tổ tiên và được nhận tặng phẩm.

- Giá trị tặng phẩm do Ban tổ chức quyết định hàng năm, tùy theo khả năng nguồn quỹ khuyến học của Tộc mà động viên khen thưởng.


Điều 18: Người nào vi phạm các điều khoản trong bản Quy ước này thì sẽ được nhắc nhở, nếu cố ý tái phạm, qua nhiều lần Tộc giáo dục rèn luyện, bảo lãnh vẫn không tiến bộ làm tổn thương đến danh dự, uy tín của gia đình và dòng tộc thì phê bình, cảnh cáo, làm kiểm điểm cam kết trước Ban tổ chức  dòng họ, không tái phạm.

 

 

Chương VI: ĐIỀU KHOẢN THỰC HIỆN

 

Điều 19: Bản Quy ước này đã được các thành viên trong họ góp ý xây dựng, Ban Tổ chức dòng họ, Trưởng họ và mọi thành viên trong dòng tộc Cao Đăng có trách nhiệm thực hiện đúng Quy ước này.

Không một ai được quyền làm trái hay tự quyết sửa đổi các điều khoản quy ước này. Trong quá trình thực hiện, khi thấy cần thiết, Ban tổ chức dòng họ sẽ đề nghị Hội nghị dòng tộc bổ sung hoặc sửa đổi nội dung các điều khoản cho phù hợp với thực tế.

Quy ước này có hiệu lực từ ngày được Hội nghị tộc Cao Đăng thông qua và Ban tổ chức ký, ngày 11/8/2022, là ngày 14/7/ Nhâm Dần 2022


                                                                                                  BAN TỔ CHỨC HỌ CAO

                                                                                                         

                                                                                                          TRƯỞNG BAN


                                                                                                            Cao Đăng Thả

Bình luận ( 0 )
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
.