Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

PHỤ PHẢ 3 - Các chức sắc học hàm cao của họ

Cao Văn Thăng đăng lúc 01/03/2021 08:16. xem:580

CÁC CHỨC SẮC HỌC HÀM CAO TRONG HỌ

Đến thời điểm 2020, họ ta có 101 người học hàm từ Tiến sỹ, Thạc sỹ, Đại học, Cao Đẳng. Có 01 Tiến sỹ Y khoa là ông Cao Đăng Mạnh, và 12 Thạc sỹ các ngành khoa học, kinh tế, 82 Đại học và 6 Cao Đẳng.

 

Số TT

Họ và tên

Con ông bà

Học hàm

1

Cao Đăng Mạnh

Con ông Tiệp bà Sự

Tiến sỹ y khoa

2

Cao Đăng Thăng

Con ông Kỳ bà Thi Trưởng tộc

Thạc sỹ

3

Nguyễn Thị Sáo

Vợ ông Vượng, con dâu ông Thả

Thạc sỹ

4

Cao Thị Nguyệt

Con ông Khoa bà Nghệ

Thạc sỹ

5

Cao Thị Hương

Con ông Học bà Đớn

Thạc sỹ

6

Cao Thị Mai Anh

Con ông Tiến bà Xuân

Thạc sỹ

7

Cao Thị Hồng Ngọc

Con ông Nhất bà Lan

Thạc sỹ

8

Cao Đăng Tuấn Anh

Con ông Thảng bà Mỳ

Thạc sỹ

9

Cao Đăng Hoàng Sơn

Con ông Thăng bà Sinh

Thạc sỹ

10

Cao Thị Hương

Con ông Hiểu bà Hòa

Thạc sỹ

11

Cao Đăng Tuấn

Con ông Tính bà Hương

Thạc sỹ

12

Cao Đăng Kiên

Con ông Luyện bà Thúy

Thạc sỹ

13

Cao Thị Minh Trang

Con ông Mạnh bà Dung

Thạc sỹ

 

Trong họ số người đạt học vị từ Cao đẳng đến Tiến sỹ

Tổng cộng: 101 người

Trong đó: Tiến sỹ: 01

                 Thạc sỹ: 12

                 Đại học: 82

                 Cao Đẳng 06

* So với năm 2011, Thạc sỹ tăng 7, Đại học tăng 21Bình luận ( 0 )
.