Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

PHỤ PHẢ 1- Giải thích phần Phả ký về nguồn gốc dòng họ

Cao Văn Thăng đăng lúc 09/05/2018 03:33. xem:1195

Giải thích phần Phả ký về “Nguồn gốc dòng họ” (1) 

Trong phần đầu nói về “nguồn gốc gia phả”, xin được giải thích như sau: Trước đây trong gia phả soạn năm 1989 và 2006 có viết: các cụ tổ vào Thanh Hoá là “khoảng Thế kỷ 17 Triều Lê Cảnh Hưng 1680, trên bia lại ghi nửa Thế kỷ 18 Triều Lê Cảnh Hưng, nhưng không dẫn được tài liệu nào nói như vậy, chỉ là truyền nhau như vậy. Nay Ban soạn thảo truy cập mạng Internete trang Wikipedia.org/wiki/vua Việt Nam nói về VUA VIỆT NAM thì thấy rằng: Nếu là đời Cảnh Hưng (Lê Hiển Tông) thì là năm 1740-1786, thì không phù hợp với thời gian Cụ tổ vào Thanh Hoá năm 1680. Như vậy cụ tổ vào năm 1680 thì phải là năm Chính Hoà thứ nhất 1680. Điều này hoàn toàn phù hợp với việc các cụ Cao Đăng Bảng, Cao Đăng Đệ, Cao Đăng Đài đã ký khoán ước của làng năm Chính Hoà 16 -1696, (tài liệu chữ Hán này ông Nguyễn Đình Vạn đang giữ, chúng tôi có trích yếu trong gia phả này). Do đó Ban biên tập thống nhất lấy niên hiệu “Khoảng thế kỷ 17 năm Chính Hoà thứ nhất 1680” đời vua Lê Hy Tông (1680 – 1705), cụ tổ vào sinh cơ lập nghiệp tại làng Mân Trung, và lập nên dòng họ Cao Đăng là đúng.

Ghi chú: - Thế kỷ 17 là từ 1601-1700 = 100 năm

                - Chính Hòa là niên hiệu đời vua Lê Hy Tông (1680 - 1705) Bình luận ( 0 )
.