Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
. Tìm thấy: 2
Trai - đời: 1 - tổ chi 01 ; Bố: HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Có vợ
Dâu - đời: 1 - vị trí: 01+1
Có chồng
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.