Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Cao Đăng Đệ - Tổ chi I

Cao Đăng Đệ - Tổ chi I

Trưởng Chi Một Họ Cao Đăng | Tổ chi Chi Một
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: e8117618-7bbb9e191-6
Đời thứ: 1, mã vị trí: 02
Nơi sinh: Hải Dương, Việt Nam
Nơi sống: Thanh Hóa, Việt Nam
Ngày qua đời: 20/07/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mân Trung, Đông Lĩnh, Thanh Hóa, Việt Nam
Thông tin khác: Ông Đệ là con thứ Hai của ông bà Thủy Tổ Hải Dương, cùng anh Trai Cao Đăng Bảng di cư vào Thanh Hóa, lập nghiệp tại làng Mân Trung. Lập dòng họ Cao Đăng tại đây và giữ chức Trưởng Chi Một của dòng họ
Bố & mẹ: Là concủa bố HỌ TỘC CAO ĐĂNG
Thống kê nhánh này:
Tạo mới lúc 14/04/2018 03:39 bởi Gia Phả Tốt
Sửa đổi lần gần nhất (06/08/2021 03:13) bởi Cao Văn Thăng : Tên.
* Dòng họ Họ Cao Đăng - Mân Trung *
Một số kết quả thống kê
889 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
.