Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Cao Đăng Thả

Cao Đăng Thả

Phó Trưởng Họ Cao. Em ông Kỳ Trưởng họ
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: 15/05/1944; mã hồ sơ: e7c27267-00e2d4653-e
Đời thứ: 7, mã vị trí: 02311422 , Chi Một - Tổ chi Cao Đăng Đệ - Tổ chi I
Nơi sinh: Thanh Hóa, Việt Nam
Nơi sống: Thanh Hóa, Việt Nam
Thông tin khác: Ông Cao Đăng Thả là Sỹ quan Hải quân NDVN, HCKC hạng Nhất, Huy CCS vẻ vang hạng 1,2,3.Đại học Nông Nghiệp. Quyền Giám đốc Trạm Thương binh Sầm Sơn. Thương binh 2/4 (75%)
Bố & mẹ: Là concủa bố Cao Đăng Quảng và mẹ Phạm Thị Vây
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 9 Xem
Con gái nhánh nội 4 Xem
Con dâu nhánh nội 4 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 4 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 19/04/2018 09:21 bởi Cao Văn Thăng
Sửa đổi lần gần nhất (16/07/2021 02:00) bởi Cao Văn Thăng : Ảnh đại diện.
* Dòng họ Họ Cao Đăng - Mân Trung *
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.