Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai

Cao Đăng Đài - Tổ Chi Hai

Trưởng Chi Hai Họ Cao Đăng | Tổ chi Chi Hai
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: c88286b9-e8f265142-9
Đời thứ: 1, mã vị trí: 03
Nơi sinh: Hải Dương, Việt Nam
Nơi sống: Thanh Hóa, Việt Nam
Ngày qua đời: 16/03/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mân Trung, Đông Lĩnh, Thanh Hóa, Việt Nam
Thông tin khác: Ông Đài là em thứ Hai của ông Cao Đăng Bảng và em Cao Đăng Đệ cùng từ Hải Dương vào Thanh Hóa lập nghiệp. Lập nên dòng họ Cao Đăng, ông giữ chức Trưởng Chi Hai dòng họ
Bố & mẹ: Là concủa bố ÔNG BÀ THỦY TỔ
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 320 Xem
Con gái nhánh nội 270 Xem
Con dâu nhánh nội 222 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 212 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Tạo mới lúc 14/04/2018 03:46 bởi Gia Phả Tốt
Sửa đổi lần gần nhất (13/12/2023 04:09) bởi Cao Văn Thăng : Tên.
* Dòng họ Họ Cao Đăng - Mân Trung *
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.