Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
ảnh đại diện thành viên Cao Đăng Bảng Khởi Tổ

Cao Đăng Bảng Khởi Tổ

Ông là Khởi Tổ Họ Cao Đăng, làng Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Tổ chi Khởi tổ
THÀNH VIÊN TIÊU BIỂU
Nam; ngày sinh: ?; mã hồ sơ: 784729d1-2dfcbdab4-0
Đời thứ: 1, mã vị trí: 01
Nơi sinh: Hải Dương, Việt Nam
Nơi sống: Làng Mân Trung Đông Lĩnh TP Thanh Hoa, Thanh Hóa, Việt Nam
Quá trình sống và lao động:
Ông được nhà nước phong chức: Chánh đội trưởng Phó Thiên hộ. làm Thủ khoán làng Văn. khởi tổ họ Cao Đăng làng Mân Trung Đông Lĩnh TP. Thanh Hóa
Ngày qua đời: 14/07/? lịch Âm
Nơi yên nghỉ: Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
Thông tin khác: Cụ Bảng là con của ông bà Thuỷ tổ người Hải Dương, năm Chính Hoà nước nhà có binh biến các cụ di cư vào Thanh Hóa sinh sống. Lập nên Dòng Họ Cao Đăng tại làng Mân Trung xã Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.Ông là Khởi Tổ Họ Cao Đăng tại làng này.
Bố & mẹ: Là concủa bố ÔNG BÀ THỦY TỔ
Vợ : Vợ không rõ - đã li hôn
Thống kê nhánh này:
Con trai nhánh nội 1 Xem
Con dâu nhánh nội 1 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 1 Xem
Tạo mới lúc 14/04/2018 03:35 bởi Gia Phả Tốt
Sửa đổi lần gần nhất (06/08/2021 03:09) bởi Cao Văn Thăng : Tên.
* Dòng họ Họ Cao Đăng - Mân Trung *
Một số kết quả thống kê
898 thành viên / 12 đời
Con trai nhánh nội 351 Xem
Con gái nhánh nội 293 Xem
Con trai nhánh nội có liên kết gia đình 236 Xem
Con gái nhánh nội có liên kết gia đình 1 Xem
Hồ sơ tiêu biểu 5 Xem
Con dâu nhánh nội 246 Xem
Con trai nhánh ngoại 6 Xem
Con dâu nhánh ngoại 2 Xem
.