Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

NGÀY GIỖ cụ khởi Tổ, cụ Trưởng Chi Nhất, cụ Trưởng Chi Hai họ Cao Đăng

Cao Văn Thăng đăng lúc 13/05/2018 03:30. xem:1360
Cụ khởi Tổ Họ Cao Đăng: Cao Đăng Bảng là ngày 14 tháng 7 Âm lịch
Cụ Trưởng Chi Nhất : Cao Đăng Đệ là ngày 20 tháng 7 Âm lịch
Cụ Trưởng Chi Hai: Cao Đăng Đài là ngày: 16 tháng 3 Âm lịch
Những ngày này con cháu đều tập trung tại nhà thờ, cơm canh cúng các cụ, đồng thời sinh hoạt cộng đồng họ Cao

Bình luận ( 0 )
Ngày 14/7/Kỷ Hợi 2019, Họ Cao Đăng đã tổ chức khánh thành nhà thờ họ, ...
.