Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ THỜ

Cao Văn Thăng đăng lúc 10/05/2018 10:52. xem:2541


                    
Nhà Thờ Tổ đã sửa 2 cửa sổ 2 bên thành 2 cửa chính.  Nhà thờ sau Cổng là đang còn 2 cửa sổ 2 bên, 
                                                                                       chỉ có 1 cửa chinh, đến 2011 mới làm thêm 2                                                                                              cửa chính thành 3 cửa như ngày nay
                              


Cổng nhà thờ có đến năm 2005