Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LĂNG MỘ

Cao Văn Thăng đăng lúc 13/05/2018 02:56. xem:1595
Lễ cắt băng khánh thành Lăng mộ năm 2005

Ông Trưởng Họ (Cao Đăng Kỳ) cùng ông Cao Đăng Mạnh
cắt băng khánh thành khu lăng mộ Tổ năm 2005Lăng Bia xây dựng 2005

Lăng Bia mặt trước Hình chụp 5- 2018


Lăng Bia mặt sau chụp 5-2018


Bia mặt trước chụp 5-2018


 Bia mặt sau chụp 5-2018


Mộ Tổ gồm 3 cụ (từ phải qua phải - Đông sang Tây): 
Cao Đằn Bảng- Cao Đăng Đệ- Cao Đăng ĐàiMộ ông Khởi Tổ Cao Đăng Bảng
Mộ ông Cao Đăng Đệ Chi Trưởng Chi NhấtMộ ông Cao Đăng Đài chi trưởng Chi HaiKhu mộ các ông bà Chi hai họ Cao Đăng sau núi Voi trước tôn tạo

Khu mộ các ông bà Chi hai họ Cao Đăng sau núi Voi sau tôn tạo

Khu Lăng mộ cành cụ Cao Đăng Tiệp, Cao Đăng Sổ đời 7, chi 2, cành 2Khu Lang mộ Họ Cao sau khi trùng tu năm 2021
Khu Lăng được chiếu sáng ban đêm bằng đèn Năng lượng Mặt trời

Bình luận ( 0 )
MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ THỜ 10/05 2018 10:52, xem:2514
Nhà Thờ Tổ đã sửa 2 cửa sổ 2 bên thành 2 cửa chính. Nhà...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LĂNG MỘ 13/05 2018 02:56, xem:1595
.