Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

MẸ VNAH VÀ NHỮNG LIỆT SỸ HỌ CAO ĐĂNG

Cao Văn Thăng đăng lúc 02/12/2023 02:52. Cao Văn Thăng đã sửa (Nội dung) lúc 02/12/2023 02:58. xem:309

DANH SÁCH MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG HỌ CAO ĐĂNG
 1- Mẹ VNAH  Phạm Thị Ven
2- Mẹ VNAH Trần Thị Toái 
DANH SÁCH LIỆT SỸ HỌ CAO ĐĂNG
1- Cao Đăng Đồng
2- Cao Đăng Thứ
3- Cao Đăng Ba
4- Cao Đăng Bảy
5- Cao Đăng Lợi
6- Cao Đăng Thập
7- Cao Đăng Bân
8- Cao Đăng Chất
9- Cao Đăng Huấn
10- Cao Đăng Lạc
11- Nguyễn Đình Sinh -Cháu ngoại

Bình luận ( 0 )
LỜI NÓI ĐẦU GIA PHẢ 02/03 2021 04:19, xem:4357
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG Lời Nói Đầu Gia...
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG 18/04 2018 16:15, xem:5903
MỘ CHÍ DÒNG HỌ CAO ĐĂNG 06/03 2021 03:05, xem:998
HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ 08/03 2021 08:32, xem:1802
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI NHẤT 29/05 2021 09:25, xem:851
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI HAI 29/05 2021 10:39, xem:722
THỐNG KÊ THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2023 07/09 2023 03:57, xem:448
.