Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ

Cao Văn Thăng đăng lúc 08/03/2021 08:32. xem:1802

HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ


CÂU ĐỐI TRONG NHÀ THỜ

   
CÂU ĐỐI CỔNG NHÀ THỜ:

Ngoài nhìn vào:

  Câu đối trên 2 cột cao trước nhà thờ              Câu đối trên 2 cột thấp trước nhà thờ