Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG

Cao Văn Thăng đăng lúc 18/04/2018 16:15. Cao Văn Thăng đã sửa (Nội dung) lúc 06/08/2022 07:15. xem:4248
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG-MÂN TRUNG
 

GIA PHẢ

DÒNG HỌ CAO ĐĂNG

 

LÀNG MÂN TRUNG, PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH,

TP. THANH HÓA TỈNH THANH HOÁ


                                                                        

                                                                 Năm Canh Tý 2020


MỤC LỤC

 

Số TT

Danh mục

Trang

1

Lời nói đầu

5

2

Phần 1 - Phả ký: Nguồn gốc của dòng họ và việc lập gia phả

11

3

Phần 2 – Phả hệ: Sự phát triển các đời nối tiếp của dòng họ

17

4

Chi tiết các đời

29

5

Đời 1

29

6

Đời 2

31

7

Đời 3

33

8

Đời 4

35

9

Đời 5

39

10

Đời 6

45

11

Đời 7

53

12

Đời 8

65

13

Đời 9

89

14

Đời 10

111

15

Đời 11

125

16

Phần 3 - Ngoại phả : Nhà thờ, mộ chí phụng sự tổ tiên của họ

127

17

Phần 4 – Danh sách đóng góp và cung tiến xây dựng nhà thờ

139

18

Phần 5 - Danh sách những người có học vị cao trong họ

159

19

Phần 6 - Ban Tổ chức Họ các thời kỳ

163

20

Phần 7 - Giới thiệu tra cứu gia phả trên Internetr và YouTuber

167

21

Phần 8- Một số hình ảnh Nhà thờ, Lăng mộ

169

22

Phần 9- Phụ lục gia phả

183

23

Phụ lục 1- Giải thích phần Phả ký về “Nguồn gốc dòng họ”

184

24

Phụ lục 2-Những đóng góp của dòng họ với quê hương đất nước

185

25

Phụ lục 3- Các chức sắc, Học hàm cao trong họ

190

26

Phụ lục 4- Những nét văn hóa đặc trưng trong lịch sử phát triển của dòng họ Cao Đăng 

191

27

Phụ lục 5- Bút tich bản dịch gia phả chữ Hán sang chữ Quốc ngữ

197

28

29

Chịu trách nhiệm nội dung
Tài liệu tham khảo

205

207