Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG

Cao Văn Thăng đăng lúc 18/04/2018 16:15. Cao Văn Thăng đã sửa (Nội dung) lúc 09/02/2024 08:06. xem:5903

GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG-MÂN TRUNG
 


GIA PHẢ

DÒNG HỌ CAO ĐĂNG

 

LÀNG MÂN TRUNG, PHƯỜNG ĐÔNG LĨNH,

TP. THANH HÓA TỈNH THANH HOÁ


                                                                        

                                                                 Năm Canh Tý 2020MỤC LỤC

 

Số TT

Danh mục

Trang

1

Lời nói đầu

5

2

Phần 1 - Phả ký: Nguồn gốc của dòng họ và việc lập gia phả

11

3

Phần 2 – Phả hệ: Sự phát triển các đời nối tiếp của dòng họ

17

4

Chi tiết các đời

29

5

Đời 1

29

6

Đời 2

31

7

Đời 3

33

8

Đời 4

35

9

Đời 5

39

10

Đời 6

45

11

Đời 7

53

12

Đời 8

65

13

Đời 9

89

14

Đời 10

111

15

Đời 11

125

16

Phần 3 - Ngoại phả : Nhà thờ, mộ chí phụng sự tổ tiên của họ

127

17

Phần 4 – Danh sách đóng góp và cung tiến xây dựng nhà thờ

139

18

Phần 5 - Danh sách những người có học vị cao trong họ

159

19

Phần 6 - Ban Tổ chức Họ các thời kỳ

163

20

Phần 7 - Giới thiệu tra cứu gia phả trên Internetr và YouTuber

167

21

Phần 8- Một số hình ảnh Nhà thờ, Lăng mộ

169

22

Phần 9- Phụ lục gia phả

183

23

Phụ lục 1- Giải thích phần Phả ký về “Nguồn gốc dòng họ”

184

24

Phụ lục 2-Những đóng góp của dòng họ với quê hương đất nước

185

25

Phụ lục 3- Các chức sắc, Học hàm cao trong họ

190

26

Phụ lục 4- Những nét văn hóa đặc trưng trong lịch sử phát triển của dòng họ Cao Đăng 

191

27

Phụ lục 5- Bút tich bản dịch gia phả chữ Hán sang chữ Quốc ngữ

197

28

29

Chịu trách nhiệm nội dung
Tài liệu tham khảo

205

207