Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

Danh sách các thành viên tăng so với năm 2011

Cao Văn Thăng đăng lúc 05/03/2021 02:38. Cao Văn Thăng đã sửa (Nội dung) lúc 19/05/2021 03:33. xem:331

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN MỚI TRONG 10 NĂM 2011-2020


Số TT

Đời thứ

Họ và tên

Giới tính

Năm sinh

Con ông  bà

1

9

Cao Xuân Ngọc

Nữ

2018

Ô.Long bà Thương- cháu ông Kỳ tr. tộc

2

9

Cao Trang Nhã Phương

Nữ

2015

Ô. Hùng bà Trang- cháu ô. Kỳ tr. tộc

3

9

Cao Đăng Minh Quân

Nam

2012

Ô. Viện bà Lan- cháu ông Thả

4

9

Cao Đăng Đức Kiên

Nam

2014

Ô. Thư bà Dung- cháu ông Thả

5

9

Cao Phương Nhi

Nữ

2012

Ô. Vượng bà Sáo- cháu ông Thả

6

9

Cao Đăng Nhật Quang

Nam

2015

Ô. Vượng bà Sáo- cháu ông Thả

7

9

Cao Đăng Vinh

Nam

2011

Ô. Thông, bà Hải

8

9

Cao Thị Thùy Linh

Nữ

2017

Ô. Hưng bà Quyên- cháu ông Ninh

9

9

Cao Đăng Quân

Nam

2011

Ô. Hạ bà Huân- cháu ông Ninh

10

9

Cao Đăng Hiếu

Nam

2019

Ô. Hạ bà Huân- cháu ông Ninh

11

9

Cao Đăng Nguyên

Nam

2013

Ô. Biển bà Thạo- cháu ông Ninh

12

10

Cao Thị Thảo Ngọc

Nữ

2017

Ô. Biển bà Thạo- cháu ông Ninh

13

10

Cao Đăng Nhật           

Nam

2014

Ô. Dung bà Thương- cháu ông Tiêu

14

10

Cao Anh Tuấn                  

Nam

2018

Ô. Nguyên bà Dung- cháu ông Tư

15

10

Cao Đăng Gia Hưng

Nam

2019

Ô.Cường bà Sáng- cháu ông Năm

16

10

Cao Anh Tuấn

Nam

2018

Ô. Mùi bà Nguyên- cháu ông Năm

17

10

Cao Thị Diệp

Nữ

2018

Ô.Giáp bà Thanh- cháu ông Lân

18

10

Cao Thị Gia Nhi

Nữ

2012

Ô.Cường bà Sáng- cháu ông Năm

19

10

Cao Mỹ Ngọc

Nữ

2014

Ô. Đức bà Linh- cháu ông Lãng

20

10

Cao Bảo Ngọc

Nữ

2013

Ô. Đại bà Thủy- cháu ông Lãng

21

10

Cao Thị Phương Vân

Nữ

2012

Ô.Anh bà Lý- cháu ông Thảng

22

10

Cao Đăng An Phước            

Nam

2017

Ô.Lưu bà Từ- cháu ông Thành

23

10

Cao Thục Liên

Nữ

2019

Ô.Lưu bà Từ- cháu ông Thành

24

10

Cao Thục Hân (sinh đôi)

Nữ

2019

Ô.Lưu bà Từ- cháu ông Thành

25

10

Cao Đăng Đức An

Nam

2017

Ô.Lanh bà Hương- cháu ông Thành

26

10

Cao Dương Ái Linh

Nữ

2019

Ô.Lanh bà Hương- cháu ông Thành

27

10

Cao Đăng Hoàng Bách

Nam

2017

Ô.Nguyên bà Ánh- cháu ông Mạnh

28

10

Cao Đăng Việt Tú

Nam

2020

Ô.Nguyên bà Ánh- cháu ông Mạnh

29

10

Cao Đăng Hoàng

Nam

2002

Ô.Lợi bà Lan- cháu ông Thắng

30

10

Cao Đăng Triển

Nam

2007

Ô.Lợi bà Lan- cháu ông Thắng

31

10

Cao Đăng Phát

Nam

2012

Ô.Lợi bà Lan- cháu ông Thắng

32

10

Cao Hoàng Khánh Ngọc

Nữ

2014

Ô.Tiến bà Trang- cháu ông Minh

33

10

Cao Minh Châu

Nữ

2012

Ô.Đức bà Lê- cháu ông Liên

34

10

Cao Đăng Khoa

Nam

2017

Ô.Đức bà Lê- cháu ông Liên

35

10

Cao Thanh Tùng

Nam

2019

Ô.Đông bà Anh- cháu ông Luyện

36

10

Cao Đăng Quân

Nam

2020

Ô.Kiên bà Hà- cháu ông Luyện

37

10

Cao Thiện Nhân

Nam

2017

Ô.Hòa bà Quý- cháu ông Hường

38

10

Cao Đăng Đạt

Nam

2014

Ô.Nam bà Hằng- cháu ông Sơn

39

10

Cao Thị Thái Vy

Nữ

2019

Ô.Hòa bà Quý- cháu ông Hường

40

10

Cao Thị Ngọc Bích

Nữ

2011

Ô.Nam bà Hằng- cháu ông Sơn

41

10

Cao Thị Ngọc Thanh Tú

Nữ

2020

Ô.Lộc bà Anh- cháu ông Lâm

41

10

Cao Đăng Minh

Nam

2012

Ô.Mãi bà Thu- cháu ông Thành

43

11

Cao Đăng Thiên Phúc

Nam

2020

Ô.Quy bà Ngân- cháu ông Sâm

44

11

Cao Đăng Tuệ Lâm

Nam

2014

Ô.Dũng bà Anh- cháu ông Thinh

45

11

Cao Đăng Hải Phong

Nam

2016

Ô.Dũng bà Anh- cháu ông Thinh

46

11

Cao Lê Hà Phương

Nữ

2019

ô.Quân bà Hiên- cháu ông Đoàn

47

11

Cao Phú Khánh

Nam

2019

ô.Trung bà Quỳnh -cháu ông Sáng

48

11

Cao Thị Khánh Linh

Nữ

2012

Ô.Tuấn bà Hoan- cháu ông Suốt

49

11

Cao Phú Huy

Nam

2014

Ô.Tuấn bà Hoan- cháu ông Suốt

50

11

Cao Bảo Châu

Nữ

2017

Ô.Tài bà Phương- cháu ông Chân

51

11

Cao Đăng Bảo Khang

Nam

2018

Ô.Tài bà Phương- cháu ông Chân

52

11

Cao Thị Vy                  

Nữ

2012

Ô.Thiêm bà Minh - cháu ông Chân

53

11

Cao Thị Loan

Nữ

2014

Ô.Thiêm bà Minh - cháu ông Chân

54

11

Cao Thị Nghi

Nữ

2016

Ô.Thiêm bà Minh - cháu ông Chân

55

11

Cao Đăng Minh

Nam

2018

Ô.Luân bà Thơm - cháu ông Chính

56

11

Cao Ngọc ly                  

Nữ

2013

Ô.Thùy bà Mai - cháu ông Duyên

57

11

Cao Ngọc Bích

Nữ

2015

Ô.Thùy bà Mai- cháu ông Duyên

58

11

Cao Ngọc Lan

Nữ

2012

Ô.Hoàng bà Cảnh- cháu ông Duyên

59

11

Cao Gia Bảo

Nam

2014

Ô.Hoàng bà Cảnh- cháu ông Duyên

60

11

Cao Thị Như Quỳnh

Nữ

2017

Ô.Lĩnh bà Hương- cháu ông Huynh

61

11

Cao Thị Thanh Thảo

Nữ

2019

Ô.Lĩnh bà Hương- cháu ông Huynh

62

11

Cao Đăng Anh Quân

Nam

2014

Ô.Hùng bà Hiển - cháu ông Huệ

63

11

Cao Thị Ngân Chinh

Nữ

2016

Ô.Hùng bà Hiển-  cháu ông Huệ

64

11

Cao Thị Gia Hân

Nữ

2017

Ô.Anh bà      - cháu ông Huệ

65

11

Cao Thị Huyền My

Nữ

2019

Ô.Lực bà Chung-  cháu ông Định

66

11

Cao Diệp Chi

Nữ

2018

Ô.Mạnh bà Yến-  cháu ông Thành

67

11

Cao Thị Tuyết Mai             

Nữ

2011

Ô.Tuấn bà Thiết - cháu ông Giao

68

11

Cao Thị Thu Yên

Nữ

2016

Ô.Tuấn bà Thiết - cháu ông Giao

69

11

Cao Đăng Minh Nhật

Nam

2020

Ô.Hoàng bà Lê - cháu ông Long

70

11

Cao Trần An Khang              

Nam

2018

Ô.Tùng bà Nghĩa - cháu ông Giao

71

11

Cao Thanh Lâm

Nam

2020

Ô.Tùng bà Nghĩa - cháu ông Giao

72

11

Cao Đăng Anh Phát

Nam

2020

Ô.Hà bà Dương - cháu ông Phấn

 

Tổng hợp: tăng số thành viên  Năm 2020 so với  2011

Tổng số tăng =72

Đời 9=12

Đời 10=31

Đời 11=29

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

Nam

Nữ

37

35

7

5

18

13

12

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bình luận ( 0 )
.