Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

DANH SÁCH CÁC ÔNG BÀ QUÁ CỐ SAU 10 NĂM 2011 -2020

Cao Văn Thăng đăng lúc 08/03/2021 04:22. Cao Văn Thăng đã sửa (Tên) lúc 08/03/2021 04:24. xem:378

DANH SÁCH ÔNG BÀ QUÁ CỐ SAU 10 NĂM 2011 - 2020

Số TT

Họ và tên

Năm mất

Âm lịch

Chồng/vợ ông bà

1

Bà Trấn Thị Toái

10-2012

Vợ ông  Cao Đăng Diếu

2

Ông Cao Đăng Thái

02-2013

Chồng bà Nguyễn Thị Dệnh

3

Bà Trần Thị Mơ

06-2014

Vợ ông Cao Đăng Sổ

4

Nguyễn Thị Thân

06-2016

Vợ ông Cao Đăng Quế

5

Cao Đăng Biền

09-2017

Chồng bà Phạm Thị Thìn

6

Nguyễn Thị Hường

01-2018

Vợ ông Cao Đăng Văn

7

Phạm Thị Đạt

06-2019

Vợ ông Cao Đăng Hiền

8

Nguyễn Thị Thung

07-2019

Vợ ông Cao Đăng Tiêu

9

Cao Đăng Long

03-2020

Chồng bà Ng.Ngọc Kim Thương (Con ông Kỳ)

10

Bà Nguyễn Thị Dệnh

3-11-2020

Canh tý

Vợ ông Cao Đăng Thái

11

Cao Đăng Đại

22-08-2020

Canh Tý

Chồng bà Lê Thị Xuyên

12

Cao Đăng Vỹ

22-11-2020

Canh Tý

Chồng bà Nguyễn Thị Khuyên

 

 


Bình luận ( 0 )
DANH SÁCH ÔNG BÀ QUÁ CỐ SAU 10 NĂM 2011 - 2020 Số ...
.