Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam

BAN TỔ CHỨC QUA CÁC THỜI KỲ CỦA HỌ CAO

Cao Văn Thăng đăng lúc 02/03/2021 04:02. xem:402

BAN TỔ CHỨC CỦA HỌ QUA CÁC THỜI KỲ

 

Thuở xưa từ khi sinh cơ lập ấp, lập họ con cháu không rõ lắm về những ai tham gia Ban tổ chức dòng họ, chỉ biết từ khi xây dựng nhà thờ đến nay. Ban tổ chức là do bà con trong họ bầu ra, chọn người có trình độ, có điều kiện và nhiệt tình trong công việc.

Nguyên tắc: cứ 01 năm bầu lại 01 lần (thời chiến tranh có kéo dài). Đến nay đã có 8 ban tổ chức qua các lần bầu như sau:

 Lần 1: Người đầu tiên đứng ra thành lập là cụ Cao Đăng Bắc- đời 6. 

Các thành viên gồm có: 

1

Cao Đăng Bắc -Trưởng ban

4

Cao Đăng Hoàn

2

Cao Đăng Hứng

5

Cao Đăng Tiệp

3

Cao Đăng Hán

6

Cao Đăng Hảng

 

 

Lần 2: Một số cụ cao tuổi về cõi vĩnh hằng, có bổ sung như sau: 

1

Cao Đăng Hán -Trưởng ban

4

Cao Đăng Hảng

2

Cao Đăng Tiệp

5

Cao Đăng Biên

3

Cao Đăng Hoàn

6

Cao Đăng Thái

 

Lần 3: Thời kỳ chiến tranh chống Pháp và chống Mỹ, một số đi cơ quan, thời kỳ này nhiệm kỳ có kéo dài: 

1

Cao Đăng Hán -Trưởng ban

4

Cao Đăng Biên

2

Cao Đăng Tiệp

5

Cao Đăng Thái

3

Cao Đăng Hảng

6

Cao Đăng Văn

 

Lần 4: Năm 1992, thời kỳ di chuyển mộ tổ từ phía sau ra phía trước núi Voi, xây Đài tưởng niệm 

1

Cao Đăng Cống -Trưởng ban

6

 Cao Đăng Chí

2

Cao Đăng Thả

7

Cao Đăng Hiền

3

Cao Đăng Vỹ

8

Cao Đăng Chung

4

Cao Đăng Hào

9

Cao Đăng Thành

5

Cao Đăng Đường

10

Cao Đăng Sáu

 Thời kỳ này vốn quỹ của họ còn eo hẹp, tính toán còn thiếu nhiều, nhưng có ông Cao Đăng Vỹ cho vay vì thế họ quyết tâm di chuyển quy tập mộ sau núi Voi ra phía trước núi và đã thành công.


Lần 5: Thời kỳ sau xây Đài tưởng niện -1992. Lực lượng trẻ được bổ sung kế cận, gồm: 

1

Cao Đăng Thả -Trưởng ban

5

Cao Đăng Sơn

2

Cao Đăng Đường

6

 Cao Đăng Thảng

3

 Cao Đăng Thành

7

Cao Đăng Sáng

4

Cao Đăng Ninh

8

Cao Đăng Phấn

 

 Lần 6: Năm 2006, thời kỳ kinh tế thị trường phát triển lực lượng trẻ đi làm ăn xa không có điều kiện tham gia, Ban Tổ chức gồm: 

1

Cao Đăng Thả -Trưởng ban

6

Cao Đăng Sáng

2

Cao Đăng Hào- phó ban

7

Cao Đăng Ninh

3

Cao Đăng Vỹ

8

 Cao Đăng Đường

4

Cao Đăng Hiền

9

Cao Đăng Chí

5

Cao Đăng Tư

10

Cao Đăng Huynh

 Nhiệm vụ thời gian này đề ra sắm sửa thêm đồ thờ, sửa chữa nhỏ, viết tiếp gia phả, lập sổ vàng truyền thống. Phần bổ sung gia phả được giao ông Cao Đăng Chí chắp bút.

 

Lần 7: Năm 2011- Một số ông cao tuổi, được nghỉ, họ bổ sung thế hệ trẻ, gồm: 

1

Cao Đăng Thả -Trưởng ban

9

Cao Đăng Chân

2

Cao Đăng Thành- Phó ban

10

Cao Đăng Chung

3

Cao Đăng Đường

11

Bà Phạm Thị Liên

4

Bà Phạm Thị Quý

12

Cao Đăng Đức (Hà Nội)

5

Cao Đăng Ninh

13

Cao Đăng Tiến (Nha Trang)

6

Cao Đăng Biền

14

Cao Đăng Thăng

7

Cao Đăng Sơn

15

 Cao Đăng Long

8

Cao Đăng Đoàn

 

 

 Ngoài ra, một số ông cư trú các nơi, các tỉnh, có tham gia Ban tổ chức để duy trì hoạt động của Họ khắp đất nước, gồm có:

1- Ông Cao Đăng Khoa ở thành phố Thanh Hoá là UV BTC từ năm 1992 đến 2009.

2- Ông Cao Đăng Đức ở Hà Nội tham gia từ năm 2005 đến nay (2020).

3- Ông Cao Đăng Thịnh ở làng tham gia từ 2005-2010.

4- Ông Cao Đăng Tiến ở Nha Trang tham gia từ năm 2005 đến nay (2011)


Thời kỳ này đề ra nhiệm vụ: Bổ sung gia phả xác định nguồn gốc, thời gian tổ tiên đến lập nghiệp, lập họ, hoàn chỉnh chi tiết các đời, viết tiếp đời thứ 9 và 10, làm phả đồ treo tại Nhà thờ. (phần Bổ sung Gia phả…, được giao cho ông Cao Văn Thăng chắp bút, và đưa gia phả lên Trang internet để con cháu mọi miền có thể đọc được)

Tiếp tục củng cố nhà thờ, sửa chữa lớn, đảo ngói, làm rồng chầu, xây tường, xây hòn non bộ, trồng cây Đa, cây Đề, mở rộng khuôn viên nhà thờ ra phía ao làng. Đặc biệt là làm trích lục đất nhà thờ (đã xong), đóng mới 03 bộ cửa đi thay cho cửa cũ đã hỏng.


* Ban tổ chức qua các thời kỳ, có trách nhiệm duy trì hoạt động của nhà thờ. Còn trong quá trình hoạt động, khi xây dựng các công trình nào thì lập ban tổ chức xây dựng công trình đó, dưới sự chỉ đạo của Ban tổ chức họ.


Lần 8, năm 2019, Ban tổ chức gồm:

1

Cao Đăng Ninh - Trưởng ban

7

Cao Đăng chung

2

Cao Văn Nhất – Phó ban

8

Cao Đăng Chân

3

Cao Văn Thăng

9

Cao Đăng Thông

4

Cao Văn Mạnh

10

Cao Đăng Định

5

Cao Đăng Quân

11

Bà Liên (vợ ông Cao Đăng Sáng)

6

Cao Đăng Đoàn

 

 

Nhiệm vụ của ban tổ chức nhiệm kỳ này (2019) rất quan trọng, theo nguyện vọng của đa số con cháu trong họ, Ban tổ chức đã tiến hành cải tạo nâng cấp nhà thờ lên 2 tầng, tổ chức khánh thành nhà thờ mới và làm lễ kỷ niệm 340 năm thành lập họ 1680-2020. Mọi công việc đã thành công viên mãn.

Viết tiếp Gia phả: bổ sung chi tiết những thay đổi trong các đời, viết tiếp đời thứ 11 (ông Cao Văn Thăng -Đời Tám chủ biên tập). 

 

 

 


Bình luận ( 0 )
LỜI DẶN VĂN CÚNG 30 TẾT VĂN CÚNG 3 NGÀY TẾT VĂN...
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI HAI 29/05 2021 10:39, xem:429
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI NHẤT 29/05 2021 09:25, xem:489
HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ 08/03 2021 08:32, xem:1102
MỘ CHÍ DÒNG HỌ CAO ĐĂNG 06/03 2021 03:05, xem:572
LỜI NÓI ĐẦU GIA PHẢ 02/03 2021 04:19, xem:1907
.