Họ Cao Đăng - Mân Trung
Mân Trung, Đông Lĩnh, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa, Việt Nam
ảnh >= video >= xếp
DANH SÁCH MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG HỌ CAO ĐĂNG 1- Mẹ VNAH Phạm Thị Ven 2-...
THỐNG KÊ THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2023 07/09 2023 03:57, xem:448
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI HAI 29/05 2021 10:39, xem:722
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI NHẤT 29/05 2021 09:25, xem:851
HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ 08/03 2021 08:32, xem:1801
MỘ CHÍ DÒNG HỌ CAO ĐĂNG 06/03 2021 03:05, xem:998
LỜI NÓI ĐẦU GIA PHẢ 02/03 2021 04:19, xem:4357
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG Lời Nói Đầu Gia...
GIA PHẢ HỌ CAO ĐĂNG - MÂN TRUNG 18/04 2018 16:15, xem:5902
MỘ CHÍ DÒNG HỌ CAO ĐĂNG 06/03 2021 03:05, xem:998
HỆ THỐNG CÂU ĐỐI NHÀ THỜ 08/03 2021 08:32, xem:1801
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI NHẤT 29/05 2021 09:25, xem:851
BẢN DỊCH GIA PHẢ CHI HAI 29/05 2021 10:39, xem:722
THỐNG KÊ THÀNH VIÊN ĐẾN NĂM 2023 07/09 2023 03:57, xem:448
TÀI LIỆU THAM KHẢO 30/05 2018 02:29, xem:1552
Khi chắp bút viết Gia phả họ Cao Đăng làng Mân Trung, Ban Tổ chức đã nghiên...

Hoạt động

Ngày 14/7/Kỷ Hợi 2019, Họ Cao Đăng đã tổ chức khánh thành nhà thờ họ, ...
CUNG TIẾN NHÀ THỜ DANH SÁCH ĐÓNG GÓP VÀ CUNG TIẾN XÂY...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH NHÀ THỜ 10/05 2018 10:52, xem:2514
Nhà Thờ Tổ đã sửa 2 cửa sổ 2 bên thành 2 cửa chính. Nhà...
MỘT SỐ HÌNH ẢNH LĂNG MỘ 13/05 2018 02:56, xem:1594
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc...
.